BOSTADSUTHYRNING


Äger du en bostad i Alanya med omnejd som du vill få uthyrd när du inte är på plats? Veckovis eller månadsvis? Cleopatra Rentals hjälper dig med detta.

Vi annonserar ditt hus på förutom vår egen hemsida, alla våra sociala kanaler och vårt mål är att ge dina hyresgäster en härlig, personlig och minnesvärd vistelse i din semesterbostad.
Med våra sociala medier vill vi inspirera era hyresgäster till att få den bästa upplevelsen här i Turkiet.


En förutsättning för att vi ska hyra ut är att er bostadsförening tillåter uthyrning eller inte har några andra restriktioner för uthyrning.

Vi har alla tillstånd som behövs för detta.

Vi skickar passkopior till polis/ Jandarma. 

För att kunna nyttja denna tjänsten rekommenderar vi att man tecknar sig för tjänsten; Nyckelhållning eller Tillsyn.


Rättigheter och skyldigheter

1.Vid eventuella klagomål på bostaden och dess skick måste hyresgästen rapportera dessa omgående efter ankomst via mejl till camillamansson@dreamaway.nu med bifogade bilder så att vi får möjlighet att rätta till dom. I annat fall ses bostaden överlämnad i gott skick och går därmed inte att reklamera i ett senare skede.


2. Om en eventuell skada/brist vid ankomst eller under hyresperiod gör att hyresgästen ej kan bo i semesterbostaden hjälper Cleopatra Rentals till med att hitta ett likvärdigt semesterboende för aktuell hyresperiod.


3. Cleopatra Rentals tar inget ansvar för de klagomål som hyresgästen kan tänkas ha mot ägaren av bostaden, då vi endast verkar som ombud.


4. Hyresgästen ska kontakta Cleopatra Rentals senast 14 dagar innan ankomst och meddela ankomst- och avresetid. Vid oundviklig försening på ankomstdagen ska hyresgästen meddela detta till camilla@dreamaway.nu eller smsa till

+46 727 20 50 50.


5. Du måste vårda bostaden väl och följa de ordningsregler, anvisningar och bestämmelser som gäller. Hyresgästen är skyldig att lämna bostaden i samma tillstånd som när den tillträddes. Hyresgästen ansvarar ekonomiskt för alla skador som uppstår på bostaden eller dess inventarier. Vi gör en slutbesiktning på lägenheten innan gästen lämnat.


6. Hyresgäst får inte använda bostaden till annat än semester, om inte annat avtalats vid bokning.


7. Semesterbostaden med tillhörande tomt får endast bebos av det antal personer som är tillåtet och ska namnges vid bokning, inklusive barn oavsett ålder.


8. Städning ombesörjer särskild personal och detta betalas som ett tillägg till hyresbeloppet av hyresgästen.

 

Ring oss på WhatsApp+905528566425